کیسه های پلی اتیلن
دسامبر 13, 2018
کیسه AD STAR
دسامبر 8, 2018

کیسه های جمبوبگ

کیسه جمبو بگ ها کیسه های انعطاف پذیری هستند که جهت حمل محمولات از 500 تا 2000 کیلوگرم و تا حجم 3 مترمکعب استفاده می گردند. کیسه جمبو بگ ها جهت حمل انواع مواد جامد و خشکی که بصورت پودری، دانه ای یا پولکی می باشند، مناسب هستند.

برخی از نمونه محصولات کیسه های جمبوبگ