کیسه های پلی اتیلن
آذر 17, 1397
کیسه AD STAR
آذر 17, 1397

کیسه های جمبوبگ

رول و کیسه جامبوبگ

جامبوبگ1

کیسه جمبو بگ ها کیسه های انعطاف پذیری هستند که جهت حمل محمولات از 500 تا 2000 کیلوگرم و تا حجم 3 مترمکعب استفاده می گردند. کیسه جمبو بگ ها جهت حمل انواع مواد جامد و خشکی که بصورت پودری، دانه ای یا پولکی می باشند، مناسب هستند.

انواع رول و کیسه جامبوبگ

error: Content is protected !!