کیسه AD STAR
دسامبر 8, 2018
رول گونی پلاستیکی ساختمانی
نوامبر 25, 2018

کیسه والودار

این گونی ها به سه بخش تقسیم می شوند :

  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) ساده والفی
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) لمینت والفی
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) لمینت L برش

برخی از نمونه محصولات کیسه والودار

در حال به روز رسانی…

در حال به روز رسانی…

در حال به روز رسانی…