کیسه های ADSTAR و والودار

کیسه های ADSTAR و والودار

سپاهان کیسه تولید کننده و فروشنده انواع کیسه و گونی والفی ( قیفی یا گچی) و کیسه گونی ADSTAR (کیسه سیمان)

کیسه گونی والفی ( قیفی یا گچی) سپاهان کیسه

کیسه-والودار1

در این نوع کیسه ها پس از برش و دوخت در انتهای کیسه عملیات تکمیلی در سر کیسه ها توسط نیروی انسانی انجام می گیرد و با ایجاد دهانه یا والو در سر کیسه ها نوعی از کیسه ها ایجاد می گردد که در صنایع گچ و سیمان مصرف بالایی دارند . کیسه گونی ساده  در بازار به گونی گچی معروف است .گونی کیسه های تولیدی والودار یا والفی ( قیفی یا گچی )  و کیسه گونی   ADSTAR سپاهان کیسه به دسته بندی های زیر تقسیم می گردند.

تقسیم بندی گونی کیسه های تولیدی والودار یا والفی ( قیفی یا گچی)

تولید کننده کیسه ساده والودار
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) ساده والفی
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) لمینت والفی
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) لمینت L برش

تقسیم بندی کیسه گونی سیمان ADSTAR

فروشنده کیسه سیمان adstar
  • عرض 40 در رنگهای سفید و بژ
  • عرض 50 در رنگهای سفید و بژ
  • انواع رنگ های خاص با سفارش قبلی
error: Content is protected !!