کیسه های ADSTAR و والودار

سپاهان کیسه تولید کننده و عرضه کننده کیسه گونی والفی( قیفی یا گچی)  و کیسه گونی ADSTAR

کیسه گونی والفی ( قیفی یا گچی) سپاهان کیسه

در این نوع کیسه ها پس از برش و دوخت در انتهای کیسه عملیات تکمیلی در سر کیسه ها توسط نیروی انسانی انجام می گیرد و با ایجاد دهانه یا والو در سر کیسه ها نوعی از کیسه ها ایجاد می گردد که در صنایع گچ و سیمان مصرف بالایی دارند.کیسه گونی ساده  در بازار به گونی گچی معروف است .گونی کیسه های تولیدی والودار یا والفی ( قیفی یا گچی)  و کیسه گونی   ADSTAR سپاهان کیسه به دسته بندی های زیر تقسیم می گردند.

تقسیم بندی گونی کیسه های تولیدی والودار یا والفی ( قیفی یا گچی)

  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) ساده والفی
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) لمینت والفی
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) لمینت L برش

 

تقسیم بندی کیسه گونی  ADSTAR

  • عرض 40 در رنگهای سفید و بژ
  • عرض 50 در رنگهای سفید و بژ
  • انواع رنگهای خاص با سفارش قبلی