پاکت کامپوزیت روکش کاغذ کرافت

ویژگی های این نوع پاکتها جالب است .کیسه های کامپوزیت لایه داخلی کاغذ گرافت سه لایه بوده و مقاومت فشاری بالایی دارند. این پاکتها آنتی باکتریال هستند و ضد رطوبت ، نور و بو و حرارت داخلی نیز می باشند. کیسه های کامپوزیت لایه داخلی کاغذ گرافت قابلیت چاپ 4 رنگ داشته و با برش سرد و گاست تولید و عرضه می گردد.

کاربرد های کیسه های کامپوزیت لایه داخلی کاغذ گرافت (جهت استفاده):

  • کود کنستانتره مرغی
  • مکمل و مواد ویتامینه آلی و معدنی
  • انواع کود و بذر و محصولات کشاورزی
  • انواع کود و بذر و محصولات کشاورزی
  • مواد شیمیایی
  • مواد غذایی