رول های گونی پلاستیکی ساده

رول گونی نخ 2 میلی مترروتین ومتداول که اصولا موجود میباشد
( در عرضهای 35، 40 ، 50 ،55 و 60 سانتی متر )

– رول گونی نخ 2 میلی متر عرض 35 سانتی متر در رنگهای زرد ، سفید و نارنجی موجود و بنا به درخواست مشتری قابلت تولید در رنگهای دیگررا دارد، حداقل سفارش جهت تولید رنگهای خاص سه تن میباشد. این عرض برای گونی برنج 10 و 15 کیلویی مناسب است و در صنایع غدایی جهت بسته بندی محصولاتی مانند برنج ، حبوبات ، خشکبارو… وهمچنین بخاطر تراکم بافت این محصول جهت بسته بندی کالایپلاستیکی ، فلزی پلیسه دار، لب تیز وخشن مانند پیچ و مهره ، قطعات ریخته گری، اتصالات جوشی ، قطعات پلاستیکی ، گوی های سرامیکی ،سنگهای لبه دارو از این قبیل کاربرد دارد.

– رول گونی نخ 2 میلی متر در عرض 40سانتی متر در رنگهای زرد ، سفید و نارنجی موجود و قابل تولید در رنگهای متنوع بنا به در خواست مشتری است این عرض برای گونی برنج 20 کیلویی مناسب است و همچنین مانند گونی نخ 2 عرض 35 جهت بسته بندی محصولات متنوع دیگر نیز کاربرد دارد.

– رول گونی نخ 2 میلی مترعرض 50 سانتی متر در رنگهای زرد ، سفید موجود و قابل تولیددر رنگهای متنوع دیگر است. این عرض برای گونی برنج 30 کیلویی مناسب است و در صنایع غذایی برای محصولاتی مانند بسته بندی برنج ، آرد ، نشاسته ، پودرهای غذایی و صنعتی  و سایر صنایع مرتبط کاربرد دارد.

– رول گونی نخ 2 میلی متر در عرض 55 سانتی متر در رنگ سفید موجود و قابل تولید در رنگهای متنوع است. این عرض در صنایعی مانند بسته بندی برنج ، آرد ، نشاسته ، پودرهای غذایی و صنعتی  و سایر صنایع مرتبط کاربرد دارد.

– رول گونی نخ 2 میلی متر در عرض 60 سانتی متر در رنگ سفید موجود و قابل تولید در رنگهای گوناگون است. این عرض برای گونی برنج 50 کیلویی مناسب است و در صنایعی مانند بسته بندی برنج ، آرد ، نشاسته ، پودرهای غذایی و صنعتی  و سایر صنایع مرتبط کاربرد دارد.

رول گونی نخ 5/2 میلی متر
( در عرضهای 35، 40 ، 50 ،55و 60 سانتی متر )

– رول گونی نخ 2/5 میلی متر عرض 35 سانتی متر در رنگهای زرد ، سفید و نارنجی ،آبی ، سبز ، قرمز ، سفید کادر آبی ، سفید کادر قرمز موجود و بنا به درخواست مشتری قابلت تولید در رنگهای دیگررا دارد، حداقل سفارش جهت تولید رنگهای خاص سه تن میباشد. این عرض برای گونی برنج 10 و 15 کیلویی مناسب است و در صنایع غدایی جهت بسته بندی محصولاتی مانند برنج ، حبوبات ، خشکبارو… وهمچنین بخاطر تراکم بافت این محصول جهت بسته بندی کالای خشک ، تیز وخشن مانند پیچ و مهره ، قطعات ریخته گری، اتصالات جوشی ، قطعات پلاستیکی ، گوی های سرامیکی و از این قبیل کاربرد دارد.

– رول گونی نخ 2/5 میلی متر در عرض 40 سانتی متر در رنگهای زرد ، سفید و نارنجی، آبی ف کادر آبی موجود است و قابل تولید در رنگهای درخواستی با حد اقل تناژ سه تن است این عرض برای گونی برنج 20 کیلویی مناسب میباشد.

– رول گونی نخ 2/5 میلی متر در عرض 50 سانتی متر در رنگهای زرد ، سفید موجود و قابل در رنگهای مختلف است. این عرض برای گونی برنج 30 کیلویی مناسب است و در صنایعی مانند بسته بندی برنج ، آرد ، نشاسته ، گندم ، جو، پودرهای غذایی و صنعتی و سایر صنایع مرتبط کاربرد دارد.

– رول گونی نخ 2/5 میلی متر در عرض 55 سانتی متر در رنگ سفید موجود و قابل تولید در رنگهای متنوع است. این عرض در صنایعی مانند بسته بندی برنج ، آرد ، نشاسته ، پودرهای غذایی و صنعتی و سایر صنایع مرتبط کاربرد دارد.

– رول گونی نخ 2/5 میلی متر در عرض 60 سانتی متر در رنگ سفید موجود و قابل تولید در رنکهای گوناگون به درخواست مشتری است. این عرض برای گونی برنج 50 کیلویی ،کیسه گندم 50 کیلویی وکیسه جو ، کیسه آرد 40 کیلویی مناسب است و در صنایعی مانند بسته بندی برنج ، آرد ، نشاسته ، پودرهای غذایی و صنعتی و سایر صنایع مرتبط کاربرد دارد.

رول گونی نخ 7/2 الی 3 میلی متر

این نوع رول گونی ها دارای تنوع بسیار بالایی بوده و در صنایع مختلفی کاربرد دارند مانند تولید کیسه آرد، کیسه سبوسی، کیسه شکر،کیسه گندم ، کیسه جو، کیسه غلات، کیسه حبوبات، کیسه پسته ای، کیسه نمک ، کیسه خوراک دام ، کیسه خوراک طیور ، کیسه پر بهداشتی ، کیسه سیب زمینی ، کیسه پرتقال ، کیسه پیاز، کیسه ماهی خشک ، کیسه نایلون دار، کیسه دو لایه وغیره سپاهان کیسه در سایزهای زیر می تواند رول گونی با نخ 2/7 الی 3 میلی متر را در سه نوع ویژه ،سبک و سنگین به تولیدکنندگان و شرکتهای مختلف ارائه نماید.
انواع رولهای گونی پلاستیکی متداول از لحاظ وزن و ضخامت به سه گروه ویژه ، سبک و سنگین تقسیم میشود رول ویزه سبکترین نوع گونی است که حدودا هر متر مربع آن 40گرم میباشد و رول سبک هر متر مربع 50 گرم و رول سنگین هر متر مربع حدودا 70 گرم است.

رول های گونی پلاستیکی ویژه

 • رول گونی عرض 25 سانتی متر (بنا به سفارش مشتری قابل تولید است)
 • رول گونی عرض 35 سانتی متر ( رنگ موجود سفید )
 • رول گونی عرض 40 سانتی متر ( رنگ موجود سفید )
 • رول گونی عرض 45 سانتی متر ( رنگ موجود سفید )
 • رول گونی عرض 50 سانتی متر ( رنگ موجود سفید، سفید کادر آبی ،شیشه ای)
 • رول گونی عرض 55 سانتی متر ( رنگ موجود سفید، سفید کادر آبی )
 • رول گونی عرض 60 سانتی متر ( رنگ موجود سفید ، شیشه ای )
 • رول گونی عرض 65 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 70 سانتی متر ( رنگ موجود سفید ، سفید با خط پرچمی ، نارنجی ،شیشه ای)
 • رول گونی عرض 75 سانتی متر ( رنگ موجود سفید ،سفید با کادر رنگی )
 • رول گونی عرض 80 سانتی متر ( رنگ موجود سفید ، نارنجی یا پرتقالی )
 • رول گونی عرض 85 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 90 سانتی متر ( رنگ موجود سفید ، نارنجی یا پرتقالی )
 • رول گونی عرض 95 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 100 سانتی متر ( رنگ موجود سفید ، نارنجی یا پرتقالی )
 • رول گونی عرض 105 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 110 سانتی متر ( رنگ موجود سفید ، نارنجی یا پرتقالی )
 • رول گونی عرض 115 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 120 سانتی متر ( رنگ موجود سفید )
 • رول گونی عرض 125 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 130 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 135 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 140 سانتی متر ( رنگ موجود سفید )
 • رول گونی عرض 145 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 150 سانتی متر ( رنگ موجود سفید )

رول های گونی پلاستیکی سبک

رول گونی عرض 25 سانتی متر ( رنگ موجود سفید و مشکی ) مناسب برای بسته بندی لوله های سبز و سفید سه لایه و پنج لایه، لوله های شاخه ای ، کیسه نمک پنج کیلویی

 • رول گونی عرض 30 سانتی متر (رنگ موجود سفید و مشکی، زرد) مناسب برای بسته بندی لوله های سبز و سفید سه لایه و پنج لایه، لوله های شاخه ای ، کیسه نمک پنج کیلویی، کیسه خوراک طیور خانگی5 کیلویی
 • رول گونی عرض 35 سانتی متر  (رنگ موجود سفید، مشکی ، زرد ، سفید کادر آبی) مناسب برای بسته بندی لوله های سبز و سفید سه لایه و پنج لایه، لوله های شاخه ای ، کیسه نمک ده کیلویی، کیسه 10کیلویی خوراک طیور خانگی
 • رول گونی عرض 40 سانتی متر (رنگ موجود سفید ، سفید کادر آبی ) مناسب برای کیسه پودر سنگ ،کیسه نمک 20کیلویی
 • رول گونی عرض 45 سانتی متر (رنگ موجود سفید)
 • رول گونی عرض 50 سانتی متر (رنگ موجود سفید ، کادر آبی ، زرد ، نارنجی،شیشه ای)
 • رول گونی عرض 55 سانتی متر (رنگ موجود سفید، کادر آبی )
 • رول گونی عرض 60 سانتی متر رنگ موجود سفید ، قرمز ، آبی ، زرد ، سبز، نارنجی ، قهوه ای یا بژتیره ، کرم ِیا بژ روشن ، فسفری ، طوسی یا خاکستری ،شیشه ای
 • رول گونی عرض 65 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 70 سانتی متر ( رنگ موجود سفید ، شیشه ای)
 • رول گونی عرض 75 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 80 سانتی متر ( رنگ موجود سفید )
 • رول گونی عرض 85 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 90 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 95 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 100 سانتی متر ( رنگ موجود سفید )
 • رول گونی عرض 105 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 110 سانتی متر (رنگ موجود سفید)

رول های گونی پلاستیکی سنگین

رول گونی عرض 25 سانتی متر ( رنگ موجود سفید و مشکی ) مناسب برای بسته بندی لوله های سبز و سفید سه لایه و پنج لایه، لوله های شاخه ای ، کیسه نمک پنج کیلویی

 • رول گونی عرض 30 سانتی متر (رنگ موجود سفید و مشکی، زرد) مناسب برای بسته بندی لوله های سبز و سفید سه لایه و پنج لایه، لوله های شاخه ای ، کیسه نمک پنج کیلویی، کیسه خوراک طیور خانگی5 کیلویی
 • رول گونی عرض 35 سانتی متر  (رنگ موجود سفید، مشکی ، زرد ، سفید کادر آبی) مناسب برای بسته بندی لوله های سبز و سفید سه لایه و پنج لایه، لوله های شاخه ای ، کیسه نمک ده کیلویی، کیسه 10کیلویی خوراک طیور خانگی
 • رول گونی عرض 40 سانتی متر (رنگ موجود سفید ، سفید کادر آبی ) مناسب برای کیسه پودر سنگ ،کیسه نمک 20کیلویی
 • رول گونی عرض 45 سانتی متر (رنگ موجود سفید)
 • رول گونی عرض 50 سانتی متر (رنگ موجود سفید ، کادر آبی ، زرد ، نارنجی،شیشه ای)
 • رول گونی عرض 55 سانتی متر (رنگ موجود سفید، کادر آبی )
 • رول گونی عرض 60 سانتی متر رنگ موجود سفید ، قرمز ، آبی ، زرد ، سبز، نارنجی ، قهوه ای یا بژتیره ، کرم ِیا بژ روشن ، فسفری ، طوسی یا خاکستری ،شیشه ای
 • رول گونی عرض 65 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 70 سانتی متر ( رنگ موجود سفید ، شیشه ای)
 • رول گونی عرض 75 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 80 سانتی متر ( رنگ موجود سفید )
 • رول گونی عرض 85 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 90 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 95 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 100 سانتی متر ( رنگ موجود سفید )
 • رول گونی عرض 105 سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری قابل تولید است )
 • رول گونی عرض 110 سانتی متر (رنگ موجود سفید)

رول گونی های بی رنگ و شفاف

کیسه های بی رنگ و شفاف یا اصطلاحا شیشه ای که محتویات درون آنها قابل مشاهده بوده و در بسته بندی محصولات فله و همچنین بسیاری از انواع محصولات دیگر قابل استفاده هستند. این رولها با نخ 2/7 تا 3 میلی متر تولید می گردند و همچنین قابلیت تولید با نخ 2 و 2/5 میلی متر را نیز دارند.موارد مصرف این رول ها در صنایعی مانند آجیل و خشکبار، بسته بندی سیب زمینی و پیاز ، هویج ، چغندر ، شلغم و حبوبات و انواع مواد گرانولی می باشد .
این رول ها همچنین برای عدل بندی و لفاف بندی در صنایع مختلف کاربرد دارند.

 • رول عرض 35 سانتی متر
 • رول عرض 40 سانتی متر
 • رول عرض 50سانتی متر (باکادر قرمز ، با کادر زرد)
 • رول عرض 60 سانتی متر
 • رول عرض 70 سانتی متر