کیسه | تولید انواع کیسه | كيسه پلی پروپيلن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعات بیشتر

کیسه | تولید انواع کیسه | كيسه پلی پروپيلن

ما (سپاهان کیسه) با توليد انواع كيسه، توانسته ايم در مدت زمان كوتاهی جايگزين پاكت های كاغذی گرديم كه در زير به تعدادی از ويژگی های اين نوع كيسه اشاره می كنيم:

ویژگی های کیسه های کاغذی

ويژگی ممتاز اين نوع كيسه نداشتن ضايعات به هنگام پركردن، بارگيری، و تخليه می باشد.
رانندگان به دليل كمپرس كردن اين نوع كيسه تمايل بيشتري به بارگيري دارند.
پاكت هاي كاغذي در هر تريلي صدوپنجاه هزار عدد بارگيري مي شود ولي در اين نوع كيسه دويست و هشتاد هزار كيسه ،كه از لحاظ هزينه حمل نيز به صرفه تر مي باشد.
از هدر رفتن سيمان جلوگيري مي شود (در پاكت كاغذي ضايعات قابل قبول 2 درصد مي باشد با توجه به مرغوبيت كاغذ) ولي در اين نوع كيسه ضايعات ندارند.
نياز به كارگر جهت تخليه و چيدمان اين نوع كيسه وجود ندارد. (صرفه جويي براي مصرف كننده نهايي)
نياز به كارگری كه خط را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده پاكت پاره خط را متوقف نماييد (صرفه جويي در نيروی انساني).
به دليل نداشتن ضايعات، توقفی در هنگام بارگيری ايجاد نمی شود و به سبب آن سرعت و راندمان بارگيری افزايش می يابد.
به دليل وجود يك لايه لمينت رطوبت به هيچ عنوان به داخل كيسه نفوذ نمی كند.
به دليل وجود پرفراژ، هوای داخل كيسه هنگام بارگيری به راحتی تخليه می گردد.
كف كيسه يك تكه بوده و مانند پاكت كاغذي با چسب وصل نشده كه هنگام پر كردن پاره شود.
پاكت هاي كاغذي حداكثر ظرف مدت سه ماه بايد مورد استفاده قرار گيرند ولی اين نوع كيسه را تا هر مدتي می توان نگهداری كرد.
مشتری نيازی به منتظر ماندن براي خشك شدن چاپ و چسب در اين نوع كيسه ها ندارد.
به دليل اينكه مواد اوليه تولید كیسه توسط پتروشيمی ايران توليد می شود، مانند كاغذ دچار كمبود (كاغذ 90 گرم كانادايی) و نوسان شديد قيمتی قرار نمی گيرد.
ما توانايی توليد كيسه های 20 و 25 و ... و بالاتر را داريم مانند كسيه آرد، دانه جوجه، كود شيميايی و مشتقات، كيسه گچ و ...

 

تماس با ما


Instagram