مشتریان ما مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعات بیشتر

کیسه | گونی | تولید کننده کیسه گونی

الف - کارخانه های تولید آرد گندم ، جو، ذرت ، برنج و سبوس

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه آرد غنچه

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه آرد امیر

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه ستاره البرز

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه آرد ممتاز الیگودرز

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه آرد نطنز

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه آرد سازان سپاهان

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه آرد جرعه

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه آرد خوشه طلایی

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه آرد سلطانیه

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه آرد خوشه فارس

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه  بهپاک

سپاهان کیسهکیسه آرد جهت کارخانه آرد پاسارگارد

سپاهان کیسه کیسه آرد جهت کارخانه آرد انجمن آرد سازان

ب- ) کارخانه های تولید کننده مواد شوینده ، مواد شیمیایی و پتروشیمی و رزین

سپاهان کیسهگونی لمینت 2لایه و 3 لایه جهت کارخانه افرا شیمی

سپاهان کیسهگونی لمینت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه شهرام شیمی سپاهان

سپاهان کیسهکیسه لمینت دو لایه و 3 لایه جهت کارخانه شیمیایی سیلیس

سپاهان کیسهکیسه لمینت 2 لایه و 3 لایه جهت کارخانه ارم شیمی

سپاهان کیسهکیسه لمینت 2 لایه و 3 لایه جهت کارخانه پتروشیمی پردیس

سپاهان کیسهکیسه لمینت دو لایه و یه لایه جهت کارخانه گلبار شیمی

سپاهان کیسهکیسه لمینت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه رزین بتون برتر

سپاهان کیسهگونی لمینت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه پدیده شیمی پایدار

سپاهان کیسهگونی جهت کارخانه آلفام

سپاهان کیسهکیسه لمینت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه دایر شیمی

سپاهان کیسهکیسه لیمنت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه کیا شیمی

سپاهان کیسهکیسه لمینت 2 لایه و 3 لایه جهت کارخانه گل شیمی سپاهان

سپاهان کیسهگونی لمینت دو لایه و سه لایه جهت کارخانه سمبل شیمی ( تندیس )

سپاهان کیسهپاکت 4 لایه bopp جهت کارخانه  مواد شوینده پاکنام

سپاهان کیسهکیسه 4 لایه bopp جهت کارخانه مواد شوینده ABC

سپاهان کیسهگونی 4 لایه BOPP جهت کارخانه مواد شوینده بانو

سپاهان کیسهپاکت لمینت دو لایه جهت کارخانه پترو پلیمر

سپاهان کیسهپاکت لمینت دو لایه جهت کارخانه پلی اکریل ماهان

سپاهان کیسهگونی جهت کارخانه مواد مغناطیسی تابان

سپاهان کیسهکیسه سه لایه BOPP جهت کارخانه کیمیا مهر رازی

سپاهان کیسهگونی لمینت سه لایه BOPP جهت کارخانه سینا شیمی

ج- کارخانه های تولید کننده سیم و کابل

سپاهان کیسهگونی جهت کارخانه زر سیم

سپاهان کیسهکیسه جهت کارخانه سیم و کابل سمنان

سپاهان کیسهگونی جهت کارخانه سیمکان

سپاهان کیسهکیسه جهت کارخانه پلاستو ماسوره کار

د-) کارخانه های تولید گچ و سیمان و پودر سنگ ، انواع خاک ، باریت و مواد معدنی

سپاهان کیسهگونی جهت کارخانه نسوز آذر

سپاهان کیسهگونی والفی جهت کارخانه گچ مروارید

سپاهان کیسهکیسه والفی جهت کارخانه گچ زمرد

سپاهان کیسهگونی والفی ساده جهت کارخانه کناف

سپاهان کیسهکیسه والفی ساده جهت کارخانه گچ شادیان

سپاهان کیسهگونی والفی ساده جهت کارخانه گچ خراسان

سپاهان کیسهکیسه والفی ساده جهت کارخانه گچ صدف

سپاهان کیسهکیسه والفی جهت کارخانه گچ پیروزی

سپاهان کیسهکیسه لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان سپاهان

سپاهان کیسهگونی لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان سبک سازان قطره

سپاهان کیسهکیسه لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان اردستان

سپاهان کیسهپاکت لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان داراب

سپاهان کیسهکیسه لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان بنوید

سپاهان کیسهگونی لمینت پلی پروپیلن جهت کارخانه سیمان قائم

سپاهان کیسهگونی والفی جهت پودر سنگ الماس

سپاهان کیسهکیسه والفی جهت پودر سپاهان

سپاهان کیسهگونی قیفی جهت پودر سنگ آرش

سپاهان کیسهکیسه قیفی جهت پودر مروارید درود اردستان

سپاهان کیسهگونی قیفی جهت توسغه خاک پایدار

سپاهان کیسهکیسه قیفی جهت پودر سنگ سپیدان

سپاهان کیسهگونی وافی جهت پودر سنگ کاویان

سپاهان کیسهکیسه قیفی جهت به پودر اصفهان

ه -) کارخانه های تولید الیاف پلی استر و غیره

سپاهان کیسهگونی چتایی شرکت خاوران الیاف

سپاهان کیسهکیسه تیغ خورده کارخانه الیاف ساینا دلیجان

سپاهان کیسهگونی چتایی جهت کارخانه الیاف سپاهان

سپاهان کیسهکیسه عدل بندی جهت کارخانه الیاف سینا

سپاهان کیسهگونی تیغ خورده جهت کارخانه کیمیا پلی استر قم

سپاهان کیسهکیسه چتایی جهت کارخانه پلی استر گلریز قم

سپاهان کیسهگونی تیغ خورده جهت کارخانه کیان الیاف

سپاهان کیسهگونی جهت کیمیا پلیمر

سپاهان کیسهکیسه جهت پلیمرسازان سینا

و-) کارخانه های تولید قند و شکر

سپاهان کیسهگونی فشرده جهت کارخانه قند کامیاب

سپاهان کیسهکیسه فشرده جهت کارخانه قند سپید نیشابور

سپاهان کیسهکیسه فشرده جهت کارخانه شکر افشان کردستان

سپاهان کیسهگونی فشرده جهت کارخانه قند نمونه یزد

سپاهان کیسهکیسه فشرده جهت کارخانه قند و شکر سپاهان

سپاهان کیسهگونی فشرده جهت شرکت تولیدی قند کرج

سپاهان کیسهکیسه فشرده جهت توسعه صنایع شکر اهواز

سپاهان کیسهگونی فشرده جهت خمیر مایه رضوی

سپاهان کیسهکیسه فشرده جهت آبشار سبز

ز- ) : کارخانه های تولید خوراک دام و طیور

سپاهان کیسهکیسه طیور جهت طیور دانه سحرگاهان شهرضا

سپاهان کیسهگونی جهت پاک دارو

سپاهان کیسهکیسه جهت سپاهان مکمل

سپاهان کیسهکیسه جهت پیشگام

سپاهان کیسهگونی جهت بهپرور

سپاهان کیسهکیسه جهت سروش رشد

سپاهان کیسهگونی دام جهت تعاونی صنایع مرغ مادر

سپاهان کیسهکیسه جهت ثمردان

سپاهان کیسهکیسه جهت زردانه

سپاهان کیسهگونی جهت مزرعه سبز

سپاهان کیسهکیسه جهت گلبار شیمی دانه

سپاهان کیسهگونی جهت چینه

سپاهان کیسهکیسه خوارک دام جهت دام پارس

سپاهان کیسهکیسه جهت بهپرور ریز دانه سپاهان

سپاهان کیسهکیسه جهت سپهر دانه

سپاهان کیسهکیسه جهت دانه پارس

سپاهان کیسهگونی جهت پارسیان دانه البرز

سپاهان کیسهکیسه جهت خوارک دام طلایی همدان

سپاهان کیسهکیسه جهت طلا رشد

سپاهان کیسهگونی جهت تلاونگ

سپاهان کیسهکیسه جهت دان گستر آهوک

سپاهان کیسهکیسه جهت آریا دام

سپاهان کیسهگونی جهت سپاهان دانه

سپاهان کیسهکیسه جهت غذای کامل سودا

سپاهان کیسهکیسه طیور جهت افق طلایی مشرق زمین

سپاهان کیسهگونی جهت انرژی و پروتئین شایان

سپاهان کیسهگونی جهت کیان دانه

سپاهان کیسهکیسه جهت ریز دانه سپاهان

سپاهان کیسهکیسه دانه جهت دانه کاسپین

سپاهان کیسهگونی دانه جهت گروه صنعتی بهپرور ارومیه

سپاهان کیسهکیسه رشد و طیور زواره

سپاهان کیسهگونی جهت تعاونی دامپروری قم

سپاهان کیسهکیسه جهت دلتا مارین

سپاهان کیسهگونی جهت جوجه طلایی

سپاهان کیسهکیسه جهت چمران ماهشهر

سپاهان کیسهکیسه جهت طلا رشد نامی

سپاهان کیسهگونی جهت کامل دانه اسپادان

سپاهان کیسهگونی جهت دان پاک آگرین

سپاهان کیسهکیسه دانه جهت جهان دانه

سپاهان کیسهگونی دانه جهت خوراک سبز بهشت

سپاهان کیسهکیسه دانه ارس دانه

سپاهان کیسهگونی دانه جهت ایران دانه

سپاهان کیسهکیسه دانه جهت سبز دانه سحر

سپاهان کیسهگونی جهت سپهر صنعت آرکا

سپاهان کیسهکیسه جهت صالح کاشمر

سپاهان کیسهگونی جهت مکمل سازی سپهر غرب

ح-): کارخانه های تولید انواع کود

سپاهان کیسهکیسه کود جهت کود پارس

سپاهان کیسهگونی کود جهت کود آریان

سپاهان کیسهکیسه کود کود انارآبکام

سپاهان کیسهگونی کود جهتد کود آلکان

سپاهان کیسهکیسه کود جهت کود گیاه

سپاهان کیسهکیسه کود جهت کود درچین ازنا

سپاهان کیسهگونی کود جهت کود مرغی آریا

سپاهان کیسهپاکت کود جهت کود دان پلت البرز

سپاهان کیسهپاکت کود جهت کود پسته رشد

سپاهان کیسهپاکت کود جهت تک کود رفسنجان

سپاهان کیسهپاکت کود جهت کود اوره کشاورزی

سپاهان کیسهپاکت کود جهت صبایاران طوس

سپاهان کیسهپاکت کود جهت ابریشم بذر

سپاهان کیسهپاکت کود جهت سبز پویان شیراز

سپاهان کیسهپاکت کود جهت کود میکرو

سپاهان کیسهپاکت کود جهت کود سپاهان رشد

سپاهان کیسهپاکت کود جهت کود طوبی

سپاهان کیسهپاکت کود جهت کود آلی کایاک

سپاهان کیسهپاکت کود جهت همگان رفسنجان

سپاهان کیسهپاکت کود جهت ارگانیک نوع یک

سپاهان کیسهپاکت کود جهت ویژه خراسان

سپاهان کیسهپاکت کود جهت پلت تینا

سپاهان کیسهپاکت کود جهت هامیک پلوس

سپاهان کیسهپاکت کود جهت کود ارگانوگاندو

سپاهان کیسهپاکت کود جهت کود ماناک

سپاهان کیسهپاکت کود جهت حاصلخیزان شمال

ط-): شرکت های متفرقه استفاده کننده از گونی

سپاهان کیسهگونی فشرده نخ دو جهت شرکت پیچ پارس

سپاهان کیسهگونی فشرده نخ دو جهت میخ پرچ ایران

سپاهان کیسهگونی فشرده نخ 2/5 جهت ذوب فلزات اکبری

سپاهان کیسهگونی فشرده مینتی جهت داراکار

سپاهان کیسهکیسه جامبوگ جهت آذر مینا سرام

سپاهان کیسهگونی فشرده نخ دو سرامیک اردکان

سپاهان کیسهکیسه بیگ بگ جهت ایران سرام

سپاهان کیسهرول عرض 30 سانتی جهت لوله ویلا

سپاهان کیسهگونی عرض 30 سانتی جهت لوله پاسارگارد شیراز

سپاهان کیسهرول عرض 30 سانتی جهت لوله سبز ارس

سپاهان کیسهکیسه عرض 0 سانتی جهت پویاپایپ

سپاهان کیسهگونی عرض 30 سانتی جهت آذین لوله سپاهان

سپاهان کیسهکیسه بزرگ جهت پتوی نیلگون یزد

سپاهان کیسهرول لمینت تیغ خورده جهت گوهر چاپ یزد

سپاهان کیسهرول عریض لمینت جهت پتوی والا

سپاهان کیسهکیسه لمینت جهت عقیق بتون آریا

سپاهان کیسهکیسه 110*70 جهت کمیته امداد

سپاهان کیسهگونی لمینت جهت نمک سورین

سپاهان کیسهگونی لمینت جهت نمک ستاره

سپاهان کیسهکیسه لمینت جهت نمک سرآشپز

سپاهان کیسهکیسه لمینت جهت نمک عالی نیشابور

 

تماس با ما


Instagram