کیسه | گونی | تولید و چاپ گونی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعات بیشتر

کیسه | گونی | تولید و چاپ گونی

کیسه | گونینخ p.p

کیسه | گونیاين شرکت بسته بندی توانايی توليد نخ از دنير 570 الی 2200 در رنگ های مختلف دارد.

کیسه | گونیرول گونی پلاستيکی

کیسه | گونیرول های گونی پلاستيک از عرض 25 سانتی متر تا 220 سانتی متر به صورت:

جمبو بگ، ضد آفتاب، کاغذی و سيمانی در انواع رنگ های مختلف توليد مي شود.

کیسه | گونیگونی لمينت

کیسه | گونیامکان لمينت کليه رول ها در عرض ها و رنگ های مختلف مقدور مي باشد.

کیسه | گونیکيسه

کیسه | گونیکيسه از عرض  25 تا 220 سانتی متر و حداکثر طول 10 متر دوخت می شود.

کیسه | گونیچاپ گونی

کیسه | گونیسفارشات چاپ گونی از عرض 25 تا 150 سانتی متر را پذيرا می باشيم.

کیسه | گونیمرکب چاپ گونی

کیسه | گونیمرکب چاپ گونی جهت استفاده بر روی گونی های پلی پروپيلن و سطوح پلاستيکی (سلوفان) در رنگ های مختلف توليد گرديده و آماده عرضه می باشد.

 

تماس با ما


Instagram