کیسه |تولید کیسه | کیسه جامبو نوع بشکه ای مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعات بیشتر

کیسه | تولید کیسه | کیسه جامبو نوع توبره ای

کیسه جامبو نوع توبره ای یکی از ایده آل ترین طرح ها برای کم کردن هزینه بسته بندی می باشد. در این طرح به جای اینکه از دسته ها به تنهایی برای ایجاد مقاومت استفاده شود، از کل پارچه کمک گرفته می شود، این مشخصه مزیت استفاده کمتراز پارچه، برای تولید کیسه را سبب می شود که متعاقبا منجر به پایین آمدن هزینه بسته بندی می شود. همچنین این طرح تک دسته ای، نیاز به پالت را حذف کرده و صرفه جویی در جا را باعث می شود. کف صاف این نوع کیسه، چیدن کیسه ها را روی هم آ سان می کند و با عث می شود کیسه ها به راحتی دو تا دو تا روی هم سوار شده و تعادل خود را حفظ کنند. فاکتور اطمینان این کیسه پنج به یک می باشد.

تولید کیسه جامبو

 

تماس با ما


Instagram