کیسه و گونی | تولید کیسه | تولید کیسه پلی پروپیلن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعات بیشتر

کیسه و گونی | تولید کیسه | تولید کیسه پلی پروپیلن

کیسه پلی پروپیلنمراحل تولید کیسه پلی پروپیلن

کیسه پلی پروپیلن در چهار مرحله اصلی تولید و به بازار عرضه می شود و این 4 مرحله عبارتنداز:

کیسه پلی پروپیلنمرحله ریسندگی
کیسه پلی پروپیلنمرحله بافندگی
کیسه پلی پروپیلنمرحله چاپ و برش و دوخت
کیسه پلی پروپیلنمرحله بسته بندی

کیسه پلی پروپیلنکیسه پلی پروپیلنمرحله ریسندگی:

کیسه پلی پروپیلنمخلوط کردن گرانول و رنگ
کیسه پلی پروپیلنذوب گرانول در اکسترودر در دمای 250 درجه سانتی گراد با خطا 250 درجه
کیسه پلی پروپیلنسرد کردن فیلم خروجی از اکسترودر به صورت تشتک آب و یا غلتک آب در دمای 30 درجه سانتی گراد.
کیسه پلی پروپیلنکشش اول و دوم به منظور مسطح نمودن فیلم تولید شده
کیسه پلی پروپیلنبرش طولی فیلم به ابعاد مورد نیاز طبق استانداردهای موجود
کیسه پلی پروپیلنآسیاب نمودن لبه اضافی فیلم و برگشت دادن آن به قسمت سیلواکسترودر.
کیسه پلی پروپیلنحرارت به منظور کشش نوار در دمای 160 درجه سانتی گراد
کیسه پلی پروپیلنکشش سوم (نهایی) کشیدن و تغییر ابعاد نوار
کیسه پلی پروپیلنگرم کردن پشت و روی نوار تولید شده در دمای 140 درجه سانتی گراد
کیسه پلی پروپیلنسرد کردن نوار به منظور تثبیت مولکولی در دمای 10 درجه سانتی گراد
کیسه پلی پروپیلنپیچش نوار روی بوبین جهت استفاده از ماشین های گردباف.

کیسه پلی پروپیلنمرحله بافندگی کیسه:

کیسه پلی پروپیلنبافت نوار توسط ماشین بافندگی
کیسه پلی پروپیلنتولید رول گونی پلی پروپیلن

کیسه پلی پروپیلنمرحله برش و دوخت کیسه:

کیسه پلی پروپیلنرول گونی در ابتدای خط برش قرار می گیرد و طبق طول مورد درخواست توسط تیغه حرارتی بریده می شود.
کیسه پلی پروپیلنعمل دوخت ته گونی به اندازه دلخواه (معمولا سه سانتی متر) تا خورده و به وسیله چرخ دوخت مخصوص، قلاب دوزی می شود.

کیسه پلی پروپیلنبسته بندی:

بسته بندی گونی ها پس از شمارش 500 تایی به صورت دستی یا پرس عدل بندی، بسته بندی شده و به بازار عرصه می گردد.
در قسمت بافندگی برای تولید پارچه عمدتا سه روش عمده وجود دارد که عبارتند از:
کیسه پلی پروپیلنبافندگی تاری و پودی
کیسه پلی پروپیلنبافندگی حلقوی تاری
کیسه پلی پروپیلنبافندگی حلقوی پودی، و روش تولید منسوجات بی بافت.

برای تولید کیسه پلی پروپیلن تا کنون روش منسوج نبافته که از طریق ایجاد و لایه و درگیری الیاف به وجود می آید به طور موثر بکار گرفته نشده است ولکن روش بافندگی حلقوی و تاری و پودی هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد. کیسه های تولیدی دو روش، دارای مشخصات متفاوتی بوده و قابل جایگزینی نمی باشند. در این طرح بافندگی تاری و پودی با ماشین آلات گردباف پیشنهاد شده است که قسمت عمده تولید و مصرف داخلی را تشکیل می دهد. کیسه های تولید به روش حلقوی برای بسته بندی و حمل موادی که از دانه بندی درشت تر برخوردار است مطلوب می باشد. بسته به نوع مصرف کیسه بایستی یکی از دو روش را برای تولید برگزید. ماشین های بافندگی گرد مطابق بزرگی محیط با قطر به ماشین های با قطر بزرگ یا کوچک تقسیم می شوند که بستگی به نوع مصرف کیسه بایستی قطر ماشین مورد نظر را انتخاب کرد. علاوه بر آن سرعت پودگذاری ماشین، تعداد ماکو و ورود ماشین و سیستم پودگذاری را بایستی در انتخاب ماشین مدنظر قرار داد. در قسمت ریسندگی معمولا فیلم اکسترودرهای تولید نخ نواری به دو صورت blowing یا flat می باشد که سیستم flat از کیفیت بهتری برخوردار است و این روش در این طرح مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت دیگر در قسمت ریسندگی روش سرد کردن فیلم می باشد که معمولا به دو روش انجام می گیرد یا به وسیله وان آب گرم یا به وسیله غلتک که آب سرد از داخل آن عبور می کند که در روش اول نخ با مقاومت بیشتری به وجود می آید چون زمان سرد شدن سریع بوده و از ایجاد کریستال جلوگیری می شود و روش بهینه، روش وان آب گرم است. تفاوت دیگر در ماشین های ریسندگی قسمت کشش نخ است که به وسیله هوای داغ با عبور نخ از صفحه داغ صورت می گیرد و کشش نخ با استفاده از هوای داغ به دلیل نداشتن اصطکاک فیلم با سطحی از فلز کیفیت نخ را افزایش می دهد.

 

تماس با ما






Instagram