تولید گونی چتایی | گونی چتایی | چتایی چیست؟ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعات بیشتر

تولید گونی چتایی | گونی چتایی | چتایی چیست ؟

چتایی

چتايي ( گونی چتایی ) از نوع الياف ساقه اي است. چتايي در هندوستان, پاكستان و كشور هاي گرمسير و مرطوب به مقدار زياد كشت مي شود. عمليات رتينگ چتايي شبيه كتان است. چتايي تجاري داراي رنگ زرد و قهوه اي متمايل به خاكستري است و شفافيت ابريشم را دارد.

ویژگی گونی چتایی

انواع مرغوب چتايي زير دست نرم و صاف دارند. مقطع ميكروسكپي الياف چتايي را چند ضلعي نشان مي دهد. مقاومت چتايي در برابر عوامل بيولوژيكي به مراتب، بيشتر از پنبه و كتان است. مصرف عمده چتايي در ساختن كيسه ( کیسه چتایی ) و گوني گونی چتایی ) براي بسته بندي و حمل كالاست. عوامل شيميايي روي الياف چتايي اثري شبيه به پنبه و كتان دارند.

گونی چتایی

 

تماس با ما


Instagram