کیسه | پاکت | پاکت کامپوزیت | تولید پاکت نامه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعات بیشتر

کیسه | پاکت | پاکت کامپوزیت | تولید پاکت نامه

معمولا بعد از طراحی سربرگ ها، پاکت نامه طراحی می شود. از آنجا که وحدت بصری در اوراق اداری یک ضرورت می باشد، پس از پایان چیدمان نهایی سربرگ، از عناصر استفاده شده در آنها برای طراحی پاکت نامه نیز استفاده می گردد. به این ترتیب وحدت بصری هر دو حفظ شده و نوعی هماهنگی در این دو اوراق ایجاد می شود. می توانید برای تنوع یافتن و زیباتر شدن کار، گوشه های کوچکی از کار را تغییر داده و طراحی نهایی را با فرم و شمایل پاکت نامه (پاکت کامپوزیت) متناسب نمایید. مثلا یک المان را حذف یا اضافه نمایید یا رنگی را پررنگ تر جلوه دهید. این گونه ضمن حفظ وحدت بصری در هر دو کار، تمایزهای کوچکی هم ایجاد می شود و مخاطب حس تکرار را در اوراق شما حس نخواهد کرد. المان های موجود در پاکت نامه (سپاهان کیسه) به جز شماره و پیوست و تاریخ، بقیه با سربرگ مشترک است. وجود نام و لوگوی شرکت، آدرس و سایر راه های تماس با شرکت، از ضرورت های لاینفک پاکت های نامه می باشد و عدم وجود آنها نوعی نقص در طراحی به حساب می آید. محل درج آرم شرکت در پاکت نامه(سپاهان کیسه)، برخلاف سربرگ های فارسی زبان که باید در گوشه سمت راست قرار داده شود، در بالا و گوشه سمت چپ پاکت نامه قرار داده می شوند. گاهی در چیدمان پاکت نامه (خصوصا پاکت های ملخی)، آرم را در گوشه پایین نیز قرار می دهند و این کار در برخی طراحی ها، زیباتر(سپاهان کیسه) هم می نماید. گوشه بالا سمت راست پاکت نامه (سپاهان کیسه)جای قرار گیری تمبر و انجام عملیات پستی، می باشد که بهتر است در طراحی این محل حفظ شود و این قسمت تا حد امکان خالی نگه داشته شود.

پاکت

 

تماس با ما


Instagram