تصاویر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

پاکت کامپوزیت روکش BOPP صدفی (چاپ تفکیکی)

پاکت کامپوزیت روکش BOPP صدفی (چاپ تفکیکی)

پاکت کامپوزیت روکش BOPP (چاپ تصویری)

پاکت کامپوزیت روکش BOPP (چاپ تصویری)

کیسه های گچ وسیمان والفی(قیفی)

کیسه های گچ وسیمان والفی(قیفی)

پاکت کامپوزیت روکش کاغذ (پیوسته)

پاکت کامپوزیت روکش متالایز (چاپ تصویری)

پاکت کامپوزیت روکش متالایز (چاپ تصویری)

adstar

پاکت کامپوزیت روکش کاغذ یا PP (ناپیوسته)

پاکت کامپوزیت روکش کاغذ یا PP (ناپیوسته)

گونی لمینت ساده صادراتی

گونی لمینت ساده صادراتی

گونی ساده بدون لمینت

گونی ساده (بدون لمینت)

گونی لمینت رنگی صادراتی

گونی لمینت رنگی صادراتی

رول عریض ساختمانی - رول گونی

گونی رول عریض (پوشش ساختمانی)

اسپان باند - گونی برنج

اسپان باند - گونی برنج

پلی اتیلن

شکری

قیف دار

نخ سر کیسه دوزی

 

تماس با ما


Instagram